Pink Velvet Slitted Dress

2765000

Out of stock

- Cổ chữ V
- Dây áo mảnh dễ dàng điều chỉnh độ dài
- Mở lưng
- Xẻ tà 2 bên
- Chất liệu nhung