Dịch vụ khách hàng

the world of
miss30

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN


1.      GIỚI THIỆU

1.1  Chúng tôi là Công ty TNHH Miss30 tại số 17 Lê Văn Miến, P. Thảo Điền, Q2, giao dịch qua trang Web www.miss30.com.vn và các công ty con, liên doanh, và văn phòng trừ khi được quy định khác (sau đây được gọi là "Miss 30" hoặc "chúng tôi"). 

1.2  Các Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng cho tất cả các đơn hàng được thực hiện trên trang web www.miss30.com.vn. Khi đồng ý đặt mua hàng, Quý khách đã chấp nhận bị ràng buộc pháp lý bởi các Điều khoản Và Điều kiện này. Quý khách vui lòng đọc kỹ “Điều khoản và Điền kiện” của chúng tôi trước khi đặt hàng.

1.3  Chúng tôi đặc biệt mong muốn khách hàng chú ý các chính sách liên quan đến các điều khoản mua bán trong ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ và Quyền Riêng Tư. Nếu khách hàng dưới 16 tuổi phải có sự cho phép của gia đình hoặc người giám hộ về quyền riêng tư của Miss30 trước khi đăng kí sử dụng website hoặc bất cứ dịch vụ website nào của chúng tôi. Chúng tôi có toàn quyền chỉ chấp nhận những đơn hàng của khách hàng từ 18 tuổi trở lên. Các điều khoản có thể được thay đổi thường xuyên. Khách hàng phải đọc kĩ các điều khoản và thường xuyên kiểm tra thay đổi. Bất kì thay đổi sau khi yêu cầu đặt hàng của khách hàng được xác nhận sẽ không ảnh hưởng đến đơn hàng đó trừ phi có yêu cầu từ phía chúng tôi theo luật định.

2. QUY ĐỊNH VỀ KHÁCH HÀNG

2.1 Để mua hàng ở www.miss30.com.vn, Quý khách phải từ đủ 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.
2.2 Khách hàng đồng ý việc chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp để quản lí kiểm tra chống những gian lận thích hợp. Thông tin cá nhân của khách hàng có thể được tiết lộ làm tài liệu chống các môi giới gian lận, và có thể được giữ lại bản sao thông tin đó.

3. NGHIÊM CẤM

3.1 Quý khách không được sử dụng sai mục đích của trang Web. Chúng tôi không đồng ý hoặc khuyến khích phạm tội hình sự, chuyển giao hoặc phát tán virus bao gồm nhưng không giới hạn các loại Trojan, worm, logic bom hoặc đăng tải những tài liệu khác lên trang Web mà có thể gây nguy hiểm đến hệ thống kỹ thuật; hoặc xâm phạm thông tin mật hoặc bất kỳ phương thức nào mang tính xúc phạm hoặc khiêu dâm; hoặc tìm cách hack vào trong bất kỳ các Dịch vụ; làm hư cơ sở dữ liệu; làm ảnh hưởng đến bât kỳ người dùng nào; xâm phạm quyền lợi chính đáng của bất kỳ cá nhân nào; gửi đi bất kỳ đoạn phim hoặc tài liệu quảng cáo nào; hoặc có ý định làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chức năng của bất kỳ thiết bị máy tính được truy cập thông qua trang Web.

3.2 Bất kỳ vi phạm nào đến điều khoản này đều được coi là phạm tội hình sự căn cứ Bộ Luật hình sự 1999 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Điều 224, 225 và 226 của Bộ Luật hình sự 1999). Trong trường hợp xảy ra hành vi vi phạm, Miss30 se báo cáo hành vi vi phạm đó đến những cơ quan thực thi pháp luật liên quan và tiến hành những biện pháp pháp lý thích hợp. 

4. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VỀ MUA BÁN

4.1. Để sử dụng các dịch vụ hoặc các đặc tính có sẵn trên trang web, khách hàng cần đăng kí thành viên. Khi đăng kí dịch vụ, khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và hoàn chỉnh về bản thân. Nếu có bất kì thông tin nào thay đổi, khách hàng cần cập nhật lên hệ thống để đảm bảo sự chính xác và đầy đủ.

4.2. Khi đăng ký, khách hàng sẽ tạo ra một mật khẩu. Chỉ với mật khẩu, khách hàng có thể xem xét thông tin của các giao dịch tiềm năng và lịch sử giao dịch, thực hiện hoặc hủy bỏ giao dịch, thay đổi tùy chọn, đăng nội dung, truy cập và sử dụng trang web và các dịch vụ trên các trang web phù hợp với các Điều khoản. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật, an toàn mật khẩu, và đảm bảo không tiết lộ mật khẩu cho bên thứ ba bất kỳ (không phải là các bên thứ ba được ủy quyền để sử dụng tài khoản của khách hàng). Khách hàng hoàn toàn có trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch và các hoạt động được đặt hoặc được thực hiện thông qua tài khoản của khách hàng. Khách hàng phải thông báo ngay lập tức cho Miss30 nếu có nghi ngờ hoặc nhận ra bất kì hành động vi phạm hoặc chưa được phép mà sử dụng tài khoản của mình. Miss30 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc khách hàng không tuân thủ với các điều khoản bên trên. Miss30 cũng sẽ có biện pháp an ninh phù hợp khi sử dụng Internet, điện thoại hoặc các phương tiện khác để vận chuyển dữ liệu hoặc các thông tin liên lạc khác

Tham khảo thêm về chính sách bảo mật thông tin và cách lưu trữ thông tin của chúng tôi..

4.3. Quý khách không được sử dụng sai mục đích của trang web bằng cách khởi tạo nhiều tài khoản.

5. CÁCH HÌNH THÀNH HỢP ĐỒNG

 5.1. Thông tin được cung cấp bởi bảng Điều khoản và Điều kiện này và những chi tiết khác trên trang Web không hình thành đề nghị mua bán mà chỉ là lời mời chào. Không Hợp đồng của bất kỳ sản phẩm được hình thành giữa Miss30 và Quý khách cho đến khi Quý khách nhận được trả lời của Miss30 (bằng email hoặc tin nhắn) chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng (chấp nhận Đơn hàng) và Đơn hàng của Quý khách đã được tiến hành thành công (theo Điều 21, Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử).

5.2. Chúng tôi sẽ không giao hàng cho đến khi Đơn hàng được chấp nhận bởi chúng tôi. Sự chấp nhận sẽ được thông báo rõ ràng cho Quý khách qua email, dưới hình thức văn bản tên là "Xác Nhận Đơn Hàng" nói rõ là chúng tôi chấp nhận Đơn hàng của Quý khách. Trừ khi chúng tôi nói rằng chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng của Quý khách, tất cả email, thư, fax hoặc bất cứ thông báo công nhận Đơn hàng nào khác gửi đến cho Quý khách hoàn toàn là cho mục đích cung cấp thông tin chứ không mang ý nghĩa Xác Nhận Đơn Hàng. Trong sự công nhận ấy, chúng tôi có thể cung cấp cho Quý khách số Đơn hàng và thông tin của sản phẩm mà Quý khách đã đặt.

5.3. Để gửi Đơn hàng, Quý khách sẽ được yêu cầu làm theo hướng dẫn quy trình mua sắm trực tuyến của trang Web. Sau đó Quý khách sẽ nhận được Xác Nhận Đơn Hàng như là môt thông báo xác nhận về  Đơn hàng của Quý khách.

5.4. Đơn hàng chỉ được cho là chấp nhận bởi Quý khách khi Đơn hàng đang được giao tới địa chỉ giao hàng mà Quý khách cung cấp.

5.5. Hợp đồng chỉ liên quan đến những Sản phẩm mà chúng tôi gửi đến cho Quý khách. Nếu Đơn hàng của Quý khách có nhiều hơn một Sản phẩm, thì những Sản phẩm đó có thể được giao đến cho Quý khách trong những gói hàng khác nhau ở những thời điểm khác nhau.

5.6. Khi Quý khách gửi Đơn hàng trên trang Web, Quý khách đã đồng ý với những Điều khoản và Điều kiện này tại thời điểm đặt hàng. Quý khách có trách nhiệm xem lại những Điều khoản và Điều kiện mới nhất vào mỗi lần đặt hàng.

5.7. Cho đến lúc chấp nhận Đơn hàng của Quý khách, chúng tôi có quyền từ chối tiến hành Đơn hàng và Quý khách có quyền hủy Đơn hàng. Nếu chúng tôi hay Quý khách hủy Đơn hàng trước khi chúng tôi chấp nhận Đơn hàng đó, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả bất kì số tiền nào đã được Quý khách thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cho Đơn hàng đó.

6. GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

6.1.  Giá cả sản phẩm được niêm yết tại Miss30 là giá bán cuối cùng đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa bao gồm phí vận chuyển. Giá cả của sản phẩm có thể thay đổi tùy thời điểm và chương trình khuyến mãi kèm theo.

6.2. Mặc dù chúng tôi cố gắng tốt nhất để bảo đảm rằng tất cả các thông tin và giá hiển thị là chính xác đối với từng sản phẩm, đôi khi sẽ có một số trường hợp bị lỗi hoặc sai sót. Nếu chúng tôi phát hiện lỗi về giá của bất kỳ sản phẩm nào trong đơn hàng của quý khách, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách trong thời gian sớm nhất có thể và gửi đến quý khách lựa chọn để xác nhận lại đơn hàng với giá chính xác hoặc hủy đơn hàng. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với quý khách, đơn hàng sẽ tự động hủy trên hệ thống và lệnh hoàn tiền sẽ được thực hiện (nếu đơn hàng đã được thanh toán trước).

6.3. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện Đơn hàng của Quý khách, nếu giá hiển thị trên trang Web không chính xác (ngay cả khi chúng tôi đã Xác Nhận Đơn Hàng của Quý khách).

6.4. Quý khách có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản đến danh sách tài khoản được chúng tôi liệt kê trên trang chủ hoặc thanh toán khi Quý khách nhận được hàng. Đồng thời Quý khách có thể thanh toán tất cả hoặc thanh toán một phẩn của Đơn hàng bằng cách sử dụng e-gift card, hoặc ví điện tử hoặc phiếu giảm giá..


7. DELIVERY

7.1 Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo tính chính xác của đơn hàng khi nhận và giao hàng. 

7.2 Chúng tôi sẽ giao hàng trong khoảng thời gian mà chúng tôi đã định trước cho Quý khách tại thời điểm đặt hàng (hoặc sẽ được cập nhật lại trong Xác Nhận Đơn hàng) chứ chúng tôi sẽ không thể xác định được ngày giao hàng chính xác khi Quý khách đặt hàng hoặc trong Xác Nhận Đơn hàng. Chúng tôi luôn cố gắng giao hàng trong vòng 3 ngày làm việc tính từ ngày Quý khách đặt hàng nhưng chúng tôi không thể đảm bảo ngày giao hàng cố định.

7.3 Chúng tôi sẽ cho Quý khách biết nếu như chúng tôi có sự chậm trễ trong việc giao hàng nhưng trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, các khoản nợ, chi phí, thiệt hại, hoặc cước phí phát sinh từ việc giao hàng trễ.

7.4 Khi hàng được giao, Quý khách sẽ được yêu cầu ký nhận hàng. Quý khách sẽ phải kiểm tra sản phẩm cho bất kì lỗi lầm hoặc hư hại nào đó trước khi ký nhận hàng. Quý khách nên giữ kỹ biên lai phòng trường hợp sau này Quý khách cần nói chuyện lại với chúng tôi về sản phẩm đã mua.

7.5 Xin Quý khách lưu ý rằng có một số địa điểm chúng tôi sẽ không thể giao hàng được. Nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách qua thông tin liên lạc mà Quý khách đã cung cấp khi đặt hàng và sắp xếp hủy Đơn hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác.

7.6 Chúng tôi gói hàng bằng bao bì chuẩn của chúng tôi. Nếu Quý khách có yêu cầu gói hàng bằng bao bì khác thì sẽ phải trả thêm phí.

7.7 Mọi sự rủi ro sẽ do Quý khách chịu trách nhiệm khi hàng đã giao, trừ trường hợp việc giao hàng bị hoãn vì Quý khách vi phạm nghĩa vụ được nêu ra trong hợp đồng, chịu trách nhiệm rủi ro sẽ được chuyển giao vào ngày giao hàng. Kể từ khi mọi rủi ro về sản phẩm được chuyển giao cho Quý khách, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tổn thất hay hư hại của sản phẩm đó.

7.8 Quý khách phải cẩn thận khi nhận sản phẩm để tránh làm hỏng nó, đặc biệt là khi sử dụng bất kì vật dụng sắc nhọn để mở.

7.9 Quý khách phải đảm bảo rằng Quý khách sẵn sàng nhận hàng mà không có bất cứ sự chậm trễ nào và vào bất kỳ thời gian nào hợp lý mà chúng tôi đã đưa ra.

7.10 Nếu Quý khách không thể có mặt để nhận hàng, chúng tôi sẽ để lại ghi chú hướng dẫn cách gửi hàng lại hoặc đến công ty vận chuyển để nhận.

7.11 Nếu việc giao và nhận hàng bị trì hoãn vì sự từ chối nhận hàng không hợp lý của Quý khách hoặc nếu Quý khách (trong vòng 2 tuần cho sự cố gắng giao hàng lần đầu của chúng tôi) không nhận hàng hoặc lấy hàng từ công ty vận chuyển thì chúng tôi sẽ xử lý bằng 1 trong 2 cách sau (mà không làm ảnh hưởng bất cứ quyền lợi hay biện pháp xử lý nào có sẵn cho chúng tôi):

(a) thu một khoản phí lưu kho hợp lý và các chi phí phát sinh khác mà Quý khách phải chịu; hoặc
(b) sản phẩm sẽ không còn sẵn để giao hoặc thu nhận và chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho Quý khách về việc hủy bỏ hợp đồng đơn hàng, trong trường hợp này chúng tôi sẽ hoàn trả bất kỳ chi phí nào mà Quý khách đã trả cho hợp đồng nói trên cho Quý khách hoặc ngân hàng phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của Quý khách, trừ đi một khoản phí điều hành hợp lý cho chúng tôi (bao gồm việc giao hàng và hoàn trả sản phẩm, và bất cứ khoản phí lưu kho nào

7.12 Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm thích hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của Quý khách. Chúng tôi không đảm bảo rằng các sản phẩm sẽ đáp ứng hết các yêu cầu cá nhân của Quý khách. Quý khách cần biết rằng mọi sản phẩm đều mang chất lượng chuẩn chứ không được sản xuất riêng và đáp ứng toàn bộ yêu cầu mà Quý khách muốn.

8. PHIẾU GIẢM GIÁ

8.1. Quý khách có thể sử dụng phiếu khuyến mãi để thanh toán cho các sản phẩm trên trang Web. Mỗi Đơn hàng chỉ được sử dụng 01 phiếu giảm giá. Với những Đơn hàng đã được thanh toán, Quý khách không thể sử dụng phiếu giảm giá.


8.2. Để chuyển điểm mua hàng vào Tài Khoản cá nhân của Quý khách hoặc kiểm tra tín dụng hiện có, xin vui lòng xem tại trang "Tài khoản cá nhân" trên trang Web. Chúng tôi có thể gửi email quà tặng hoặc phiếu khuyến mãi cho Quý khách.


8.3. Nếu Quý khách có phiếu quà tặng điện tử hoặc phiếu khuyến mãi, phiếu đó có thể được sử dụng bởi người khác và Quý khách có thể trao toàn quyền sử dụng phiếu giảm giá cho người đó.


8.4. Trong trường hợp gian lận, lừa gạt hoặc có những hành vi nghi ngờ phạm pháp liên quan đến việc mua phiếu giảm giá hoặc quy đổi điểm thưởng của phiếu giảm giá đó trên trang Web, chúng tôi có quyền khóa Tài Khoản cá nhân của Quý khách và/hoặc yêu cầu phương thức thanh toán khác

8.5. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, mất trộm, hoặc chữ bị mờ trên các phiếu giảm giá.

8.6. Trong một số trường hợp, Miss30 có thể tùy ý tạm dừng hoặc hủy bất kỳ phiếu khuyến mãi, phiếu quà tặng điện tử hay phiếu quà tặng điện tử nào đã được cấp trước đó và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào của việc này.


8.7. Điều kiện quy đổi điểm thưởng của phiếu khuyến mãi:
(a)     Trong một thời gian nào đó, chúng tôi sẽ phát hành các phiếu khuyến mãi có thể sử dụng trên trang Web mà chúng tôi sẽ gửi tới Quý khách qua email. Các phiếu khuyến mãi đó chỉ có thể sử dụng trên trang Web.
(b)     Các phiếu khuyến mãi chỉ có giá trị sử dụng trong khoảng thời gian được ghi trên phiếu, chỉ được sử dụng 1 lần và không thể sử dụng kèm với các phiếu khuyến mãi khác. Một số thương hiệu sẽ không được áp dụng trong các chương trình giảm giá.
(c)     Nếu Quý khách mua sản phẩm có giá trị thấp hơn giá trị của phiếu khuyến mãi, chúng tôi sẽ không hoàn trả tiền hay tín dụng còn lại nào cho Quý khách.
(d)     Tín dụng của phiếu khuyến mãi không thể tích lũy lãi suất hoặc có thể quy đổi ra tiền mặt.
(e)     Nếu tín dụng của phiếu khuyến mãi không đủ để mua sản phẩm mà Quý khách mong muốn, Quý khách sẽ phải trả thêm qua các cách thanh toán khác.


8.8. Điều kiện quy đổi điểm thưởng của phiếu quà tặng điện tử 
(a)     Quý khách có thể mua phiếu quà tặng điện tử để sử dụng trên trang Web bởi Quý khách hoặc bất kỳ khách hàng khác. Các phiếu quà tặng điện tử này sẽ được gửi qua email.
(b)     Phiếu quà tặng điện tử không thể sử dụng để mua thêm các phiếu quà tặng điện tử khác. Phiếu quà tặng điện tử chỉ có thể mua được từ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc qua Paypal.
(c)     Tín dụng của phiếu khuyến mãi không thể tích lũy lãi suất hoặc có thể quy đổi ra tiền mặt.
(d)     Để hủy việc mua phiếu quà tặng điện tử, Quý khách có thể liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng ở số điện thoại trước khi phiếu giảm giá được sử dụng. Một phiếu quà tặng điện tử được coi là đã sử dụng nếu như nó đã được dùng để thanh toán Đơn hàng.
(e)     Nếu tín dụng của phiếu khuyến mãi không đủ để mua sản phẩm mà Quý khách mong muốn, Quý khách sẽ phải trả thêm qua các cách thanh toán khác.


9. ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ


9.1. Các nội dung hiển thị trên trang web này được cung cấp mà không có bất kỳ đảm bảo, điều kiện hay bảo đảm nào về độ chính xác của nó. Trừ khi có quy định rõ điều ngược lại và trong phạm vi pháp luật cho phép, Miss30 và các nhà phân phối, các nhà cung cấp nội dung và các nhà quảng cáo bằng văn bản này tuyên bố tuyệt đối được miễn tất cả các điều kiện, bảo hành và các điều khoản khác mà nếu không có thể được ngụ ý bởi quy chế, phổ biến pháp luật hoặc pháp luật của vốn chủ sở hữu và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, hậu quả, trừng phạt hay ngẫu nhiên, hoặc thiệt hại cho việc sử dụng, lợi nhuận, dữ liệu hoặc tài sản vô hình khác, thiệt hại đến uy tín hoặc danh tiếng, hoặc chi phí mua sắm hàng hóa và dịch vụ thay thế, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng, không có khả năng sử dụng, hiệu suất, thất bại của trang Web này và bất kỳ tài liệu đăng báo, bất kể thiệt hại như vậy là có thể dự đoán hoặc phát sinh trong hợp đồng, vốn chủ sở hữu, bồi thường, theo luật, theo thông luật hoặc ngược lại.

9.2. Mọi điều khoản trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm cho sự mất mát hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự bất cẩn của Miss30, xuyên tạc gian lận, và trình bày sai lạc như một vấn đề cơ bản hay bất kỳ trách nhiệm pháp lý khác mà không thể được loại trừ hoặc hạn chế theo pháp luật hiện hành..


10. BỒI THƯỜNG

Quý khách đồng ý miễn trừ, bảo vệ, và giữ cho Miss30 được vô hại, bao gồm cả các chi nhánh và bất kỳ giám đốc, cán bộ, nhân viên, nhà thầu, hoặc đại lý của Miss30, khỏi bất kỳ chi phí nào (bao gồm cả phí luật sư và án phí trên cơ sở bồi thường), tiền phạt, hình phạt, các khoản bồi thường thiệt hại, và các khoản phải trả, phát sinh từ hoặc được cho là phát sinh từ việc sử dụng trang Web hoặc vi phạm bản Điều Khoản & Điều Kiện này.

11. BẢO HÀNH VÀ QUẢN LÝ KHIẾU NẠI


11.1. Chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo đúng các Điều khoản và Điều kiện này với sự quan tâm và kỹ năng chuyên nghiệp..


11.2. Chúng tôi rất quan tâm về sự hài lòng của khách hàng. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng các thông tin liên lạc đề cập tại mục 1.1 trong phần Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của Quý khách sớm nhất ngay khi có thể và sẽ liên lạc với Quý khách khi chúng tôi nhận được bất kỳ thắc mắc hoặc phàn nàn nào có liên quan. Trong trường hợp bảo hành thường có sự liên quan của các nhà sản xuất, vì vậy sẽ tốn nhiều thời gian hơn để có thể giải quyết thắc mắc hay phàn nàn của Quý khách.


11.3. Trong trường hợp khiếu nại, nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều nếu Quý khách có thể mô tả được sản phẩm mà Quý khách muốn khiếu nại càng chi tiết càng tốt. Và nếu có thể, gửi cho chúng tôi bản sao của Đơn hàng hoặc chúng tôi biết số Đơn hàng mà chúng tôi đã cung cấp cho Quý khách trong văn bản Công Nhận Đơn hàng hoặc Xác Nhận Đơn Hàng. Nếu Quý khách không nhận được phản hồi gì từ chúng tôi trong vòng 5 ngày làm việc, xin vui lòng liên lạc lại. Trong trường hợp hiếm hoi, email của Quý khách sẽ bị gửi tới hòm thư rác của chúng tôi nên chúng tôi sẽ không nhận được khiếu nại hoặc thư từ mà chúng tôi gửi, Quý khách sẽ không nhận được.


12. BẢO VỆ DỮ LIỆU

Xin vui lòng xem qua Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, cũng là một phần của Điều khoản và Điều kiện này.

13. ĐIỀU KHOẢN VỀ BẤT KHẢ KHÁNG


13.1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm, cản trở hoặc chậm trễ trong việc thực hiện một hợp đồng nào do bất kỳ nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm và không giới hạn cho các hiểm họa thiên nhiên và những tai nạn không thể tránh khỏi, các hành động của bên thứ ba (bao gồm và không giới hạn trong tin tặc, các nhà cung cấp, chính phủ, thuộc chính phủ, cơ quan đa quốc gia hay các chính quyền địa phương), khởi nghĩa, bạo loạn, bạo động chính quyền, chiến tranh, thù địch, hoạt động hiếu chiến, các trường hợp quốc gia khẩn cấp, khủng bố, buôn lậu, bắt bớ, hạn chế hay cầm tù của cơ quan có thẩm quyền, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, bão táp, lũ lụt, hạn hán, điều kiện thời tiết, động đất, thảm họa thiên nhiên, tai nạn, sự cố máy móc, phần mềm của một bên thứ ba, gián đoạn hoặc vấn đề về việc cung cấp tiện ích công cộng (bao gồm điện, viễn thông, hay Internet), thiếu hụt hoặc không có khả năng để lấy sản phẩm, vật liệu, thiết bị, hay vận chuyển ("Trường hợp Bất Khả Kháng"), mặc cho những trường hợp đó có thể lường trước được.


13.2. Hoặc là Quý khách hoặc là chúng tôi có thể chấm dứt hợp đồng ngay lập tức bằng văn bản thông báo cho bên kia biết khi các "Trường hợp Bất Khả Kháng" kéo dài 2 ngày làm việc hoặc hơn. Trong trường hợp này, không bên nào sẽ chịu trách nhiệm cho bên nào cả khi hợp đồng được chấm dứt (ngoài trường hợp hoàn trả lại tiền mà Quý khách đã thanh toán nhưng chưa nhận sản phẩm).


13.3. Nếu chúng tôi có hợp đồng giao các sản phẩm giống nhau hoặc tương tự cho nhiều hơn một khách hàng và chúng tôi không thể thực hiện nghĩa vụ giao hàng cho Quý khách vì các Trường hợp Bất Khả Kháng, chúng tôi có toàn quyền quyết định sẽ thực hiện hợp hợp đồng nào và thực hiện đến mức độ nào.

13.4. Chúng tôi bảo lưu quyền quyết định về các giải pháp chúng tôi áp dụng trong việc đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng bất chấp Trường hợp Bất Khả Kháng.

14. THÔNG BÁO


14.1. Bất cứ thông báo nào liên quan đến hợp đồng sẽ ở hình thức văn bản và có thể sẽ được sử dụng cho giao hàng cá nhân, trả trước, hoặc thư bảo đảm, hoặc bằng email được gửi đến địa chỉ bưu điện hay địa chỉ email của những bên liên quan.
(a)      Bất cứ thông báo nào gửi bằng bưu điện sẽ được hiểu là đã được thực hiện hai (2) Ngày Làm Việc sau khi thông báo tương tự đã được gửi đi nếu như địa chỉ của người nhận là ở Việt Nam.
(b)     Bất cứ thông báo nào được gửi qua email sẽ được hiểu là đã được thực hiện khi nhận được thông báo là email đã được nhận bởi máy chủ của người nhận.

14.2. Để có thể chứng minh được dịch vụ đã hoàn tất, phải có đủ minh chứng là thư hoặc email được gửi đến đúng địa chỉ và nếu có thể, gửi qua dịch vụ trả trước hoặc thư bảo đảm hoặc thông báo thư đã được gửi.


15. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ


15.1. Tất cả nội dung trên trang Web hoặc cung cấp thông qua trang Web của chúng tôi, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh, clip âm thanh, link tải kỹ thuật số, danh hiệu chiến dịch và tổng hợp dữ liệu là tài sản của Miss30 hoặc các nhà cung cấp nội dung của Miss30 và được bảo vệ bởi luật bản quyền và điều ước quốc khắp thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo vệ bởi Miss30 và người cấp phép cho Miss30 các bản quyền đó. Quý khách có thể lưu trữ, in ấn và hiển thị các nội dung được cung cấp chỉ cho mục đích cá nhân của riêng Quý khách Quý khách không được phép xuất bản, thao tác, phân phối hoặc tái sản xuất, ở bất kỳ định dạng, bất kỳ nội dung hoặc bản sao của nội dung được chúng tôi cung cấp cho Quý khách hoặc xuất hiện trên trang Web và đồng thời Quý khách không được sử dụng bất kỳ nội dung đó trong mối liên hệ với bất kỳ hình thức kinh doanh hoặc doanh nghiệp thương mại nào.


15.2. Ngoài ra, các bản đồ họa, logo, tiêu đề trang, biểu tượng, kịch bản, và tên dịch vụ bao gồm được thể hiện trên trang Web hoặc cung cấp thông qua trang Web là các thương hiệu của Miss30 tại Việt Nam và các nước khác. Thương hiệu của Miss30 không được phép sử dụng với mục đích liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ không được cung cấp bởi Miss30, trong bất cứ phương thức nào có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng, hoặc trong bất cứ phương thức nào làm mất uy tín hoặc mất tín nhiệm của Miss30. Tất cả các nhãn hiệu khác không thuộc sở hữu của Miss30 xuất hiện trên các trang Web là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.


15.3. Tình trạng của chúng tôi (và của bất kỳ đóng góp được xác định) như các tác giả

của nội dung trên trang Web của chúng tôi luôn luôn phải được thừa nhận.


15.4. Quý khách không được phép sử dụng bất kỳ phần nào nội dung của trang Web cho các mục đích thương mại mà không xin phép chúng tôi hay những người đã cấp phép cho chúng tôi. Trong trường hợp Miss30 biết về bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào, Miss30 sẽ không ngăn chặn bất kỳ hành động pháp lý liên quan.


15.5. Nếu Quý khách in, sao chép hoặc tải về bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi mà điều đó vi phạm một hoặc nhiều điều khoản trong bản Điều khoản và Điều kiện này, quyền sử dụng trang Web của Quý khách sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức và Quý khách phải, tùy theo lựa chọn của chúng tôi, trả lại hoặc tiêu hủy bất kỳ bản sao của các tài liệu mà Quý khách đã thực hiện. Quý khách không được chỉnh sửa, dịch thuật, đảo ngược, biên dịch ngược, tháo rời hoặc tạo ra các tác phẩm dựa trên bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu đi kèm được cung cấp bởi Miss30 hoặc người cấp phép cho Miss30.

16. QUẢNG CÁO TRÊN TRANG WEB VÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN TRANG WEB
Chúng tôi sẽ nỗ lực để tuân theo bất kỳ quy định nào liên quan đến trang Web được ban hành bởi Cục Quản lý Tiêu chuẩn Quảng Cáo và được quy định bởi Luật Quảng Cáo 2012 của Việt Nam.


16.1 Quý khách có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, cho phép quý khách làm như vậy là hợp pháp và không có khả năng gây tổn hại danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng danh tiếng của chúng tôi, nhưng Quý khách được lập một liên kết trong một cách nào đó để đề nghị bất kỳ hình thức hiệp hội, phê duyệt hoặc thông qua một phần của chúng tôi mà điều đó là điều không tồn tại.


16.2. Quý khách không phải thành lập một liên kết từ bất kỳ trang web mà không thuộc sở hữu của Quý khách.


16.3. Trang Web này không được đóng khung trên bất kỳ trang nào khác, Quý khách cũng không được tạo một liên kết tới bất kỳ phần nào của trang web này, ngoài trang chủ. Chúng tôi bảo lưu quyền rút lại việc cho phép kết nối mà không cần thông báo.


17. QUYỀN TỪ BỎ VÀ CHUYỂN NHƯỢNG

Bất kì thất bại hay chậm trễ của chúng tôi hoặc Quý khách trong việc thực hiện bất kỳ quyền theo các Điều khoản và Điều kiện hoặc một hợp đồng sẽ được coi như là từ bỏ quyền lợi hoặc mở rộng hoặc tác động đến các vấn đề về sau hay ảnh hưởng đến các quyền hay các biện pháp khắc phục liên quan đến nó hoặc thay đổi hay hạn chế quyền lợi của Quý khách theo các Điều khoản và Điều kiện này hoặc theo Hợp Đồng.
Quý khách không được bàn giao, chuyển nhượng, thay đổi, tính phí, tạo hợp đồng phụ, tin tưởng hoặc đối phó với những hành động nào liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này hoặc với Hợp Đồng hoặc cả hai hoặc bất cứ quyền lợi hay nghĩa vụ nào theo các Điều khoản và Điều kiện này hoặc theo Hợp Đồng.


18. NGOẠI LỆ

Nếu có bất kỳ mục nào trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc trong Hợp Đồng có khả năng bị tuyên bố trước bất kỳ tòa án có thẩm quyền là không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì những mục đó sẽ không có ảnh hưởng gì đến các mục khác hay 1 phần của các mục khác. Tất cả các mục khác đều tiếp tục có hiệu lực thi hành miễn là các Điều khoản và Điều kiện này hoặc là Hợp Đồng vẫn còn có hiệu lực thi hành


19. MỐI QUAN HỆ

Không có điều gì trong Điều khoản và Điều kiện này hay trong Hợp Đồng có thể dùng để tạo mối quan hệ hợp tác, đại diện, hay mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và nhân viên giữa Quý khách và chúng tôi.

20. QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA
Không cá nhân nào mà không thuộc thành phần của các Điều khoản và Điều kiện này hoặc của Hợp Đồng có thể yêu cầu quyền lợi theo nó hay được hưởng lợi từ các điều mục này. Cho dù người đó dựa vào những điều mục này hay trình bày cho 1 bên khách những Điều khoản và Điều kiện này hay là hợp đồng đã phê chuẩn một trong các điều mục này.

21. LUẬT PHÁP VÀ THẨM QUYỀN TẠI VIỆT NAM

Tất cả các Điều khoản và Điều kiện này và Hợp Đồng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các Quy định Sử dụng này, Quý khách gửi khiếu nại lên tòa án Việt Nam để giải quyết.

22. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ được đăng trên mạng. Tuy nhiên, việc tiếp tục sử dụng trang Web sẽ được coi như là Quý khách đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện mới đó.

Khi Quý khách gửi Đơn hàng trên trang Web, Quý khách đồng ý rằng Quý khách làm điều đó tùy thuộc vào các Điều khoản và Điều kiện hiện tại tại thời điểm Quý khách gửi Đơn hàng của mình. Quý khách có trách nhiệm xem xét các Điều khoản và Điều kiện mới nhất mỗi lần Quý khách gửi đặt hàng của Quý khách.

23. ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

Chúng tôi đã thông qua Chính sách bảo mật để hướng dẫn cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Đây là một phần trong cam kết của chúng tôi với quyền và bảo mật sự riêng tư của bạn, website của chúng tôi đã được chứng nhận bởi cục bản quyền.

Các thông tin sau đây được cung cấp bởi Miss30 cho phép khách truy cập trực tuyến của chúng tôi có được thông tin đầy đủ về các chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách truy cập Miss30.COM, bạn phải chấp nhận và đồng ý thực hiện những điều được mô tả trong Chính sách riêng tư này và các Điều khoản và Điều kiện.

Miss30 có thể sử dụng dữ liệu của bạn cho việc xử lý các đơn đặt hàng, thanh toán và cung cấp cho bạn lịch sử mua sắm cá nhân. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng dữ liệu của bạn để thực hiện và cung cấp các đơn đặt hàng của bạn và quản lý tài khoản của bạn. Dữ liệu mà bạn cung cấp có thể được tiết lộ để tham khảo cho các tổ chức tín dụng hoặc cơ quan phòng chống gian lận, có thể lưu lại các thông tin đó. Dữ liệu của bạn có thể được chuyển giao với các đối tượng sau đây::

• Bộ phận kinh doanh khác trong Công ty TNHH Miss30;

• Máy chủ của chúng tôi;

• Bất cứ chính quyền có liên quan, tư pháp và các cơ quan quản lý;

• Cung cấp dịch vụ của bên thứ ba như chi tiết dưới đây

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu của bạn để gửi cho bạn tiếp thị các cập nhật nhưng chỉ có bao giờ phù hợp với sở thích của bạn (như chi tiết trong phần tiếp theo). Chúng tôi không bán dữ liệu của bạn cho các công ty tiếp thị của bên thứ ba.

Chúng tôi đối chiếu thông tin về lưu lượng truy cập trang web, bán hàng, danh sách mong muốn, và thông tin thương mại khác mà chúng tôi có thể truyền lại cho các bên thứ ba nhưng thông tin này không bao gồm bất kỳ dữ liệu có thể xác định cá nhân bạn.

Cuối cùng, chúng ta có thể sử dụng dữ liệu của bạn cho các nghiên cứu nội bộ và nhân khẩu học của chúng tôi, cùng với các dữ liệu phi cá nhân để theo dõi các mẫu của khách hàng vì vậy chúng tôi luôn có thể cải thiện thiết kế trang web của chúng tôi để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách truy cập của chúng tôi '.

Theo thời gian MISS30 có thể sử dụng đối tác kinh doanh của bên thứ ba để thu thập thông tin cá nhân trên đại diện cho Miss30. Miss30 cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các đối tác kinh doanh của bên thứ ba để cung cấp cho bạn với các quảng cáo nhắm mục tiêu. Trong trường hợp như vậy, các bên thứ ba sẽ là đối tượng để thỏa thuận bảo mật và chỉ dẫn của Miss30 tuân thủ pháp luật bảo vệ dữ liệu.


24. Nội quy đổi trả sản phẩm

Chúng tôi hy vọng bạn hài lòng với việc mua hàng của mình; tuy nhiên bạn muốn trả lại đơn đặt hàng của bạn để đổi trả hoặc hoàn lại tiền, xin lưu ý chúng tôi sẽ trả lại trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng của bạn. Hãy đảm bảo các sản phẩm, bao bì đang trong tình trạng ban đầu, với tất cả các nhãn mác đính kèm. Đảm bảo rằng đồ được thử bên ngoài đồ lót riêng của bạn - chúng tôi sẽ không chấp nhận trả lại đồ lót đã bị hư hỏng hoặc đã sử dụng. Quần lót không được đổi trả. Chúng tôi không thể chấp nhận trả lại các sản phẩm tất đã bị mở bao bì. Đổi trả: Chúng tôi chỉ cung cấp đổi kích cỡ cùng một loại sản phẩm. Trường hợp sản phẩm có sẵn, các sản phẩm thay thế sẽ được gửi đi trong vòng 07 ngày làm việc, trong trường hợp sản phẩm thay thế đã hết kích cỡ có thể đổi sang loại sản phẩm khác có giá trị bằng hoặc cao hơn. Đối với sản phẩm đổi trả vui lòng liên hệ đường dây nóng với nhóm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Phiếu quà tặng: Xin lưu ý rằng phiếu quà tặng không được hoàn tiền. Các mặt hàng được mua qua phiếu quà tặng có thể được trao đổi với kích thước hoặc bạn có thể được ghi nợ lại với giá trị tương đương. Hoàn trả tại cửa hàng: trang web của chúng tôi không chấp nhận trả lại các mặt hàng được mua từ các cửa hàng. Đối với các giao dịch mua tại cửa hàng, bạn sẽ có thể đổi trả mặt hàng của mình tại cửa hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày mua. Xin lưu ý rằng Miss30 không hoàn lại tiền. Hàng hóa chỉ có thể được trao đổi khi chúng được đổi trả trong tình trạng nguyên vẹn với các nhãn mác đính kèm và với biên lai, làm bằng chứng mua hàng. Mua hàng trực tuyến không thể được trả lại tại cửa hàng.

 - Miss30 -